Scroll Top

Wzór pikowania

Krata 3,5 x 3,5 cm

Wzór nr 2-02

Krata 3,5 x 3,5 cm

Najlepsze wzory pikowania.

Aby wydrukować wzór pikowania należy:

  • Nacisnąć na link Pobierz PDF do druku.
  • Po otworzeniu nowego okna z obrazkiem wybrać polecenie Ustawienia strony z menu Plik.
  • Wybrać rozmiar A4.
  • Ustawić wszystkie wartości marginesów na 0.
  • Zamknąć okno ustawień strony i wybrać polecenie Drukuj z menu Plik.