Scroll Top

Wzór pikowania

Krata zachodząca 5 x 5 z pasem

Wzór nr 3-04

Krata zachodząca 5 x 5 z pasem

Najlepsze wzory pikowania.

Aby wydrukować wzór pikowania należy:

  • Nacisnąć na link Pobierz PDF do druku.
  • Po otworzeniu nowego okna z obrazkiem wybrać polecenie Ustawienia strony z menu Plik.
  • Wybrać rozmiar A4.
  • Ustawić wszystkie wartości marginesów na 0.
  • Zamknąć okno ustawień strony i wybrać polecenie Drukuj z menu Plik.